Правила участі

Подавати заявки на участь своїх робіт можуть всі художники віком до 35 років, без будь-яких обмежень щодо статі, національної та расової приналежності, а також медіа, з якими вони працюють.

Відкрита процедура подання заявок дозволяє всім художникам взяти участь у конкурсі, заповнивши онлайн-форму на сайті Премії.

Крім цього, близько 300 експертів у галузі мистецтва з різних точок світу номінують від двох до п'ятьох кандидатів. В ролі експертів виступлять куратори, художники, критики та викладачі художніх коледжів та академій. Всі художники, крім тих, що вже ставали переможцями Премії, можуть подавати заявки неодноразово, до тих пір, поки вони задовольняють базовим умовам.

Відбіркова комісія розглядає заявки та відбирає до двадцати художників для участі у виставці номінантів. Відбіркова комісія має право виключати заявки, що не відповідають правилам. Відбіркова комісія складається з експертів у галузі сучасного мистецтва. Кандидати в члени Відбіркової Комісії висуваються Журі Премії. Кожний член Журі пропонує одного члена Комісії.

Умови участі

1. Прийняття умов

Доступ учасника та використання веб-сайту futuregenerationartprize.org ("Веб-сайт") й будь- яких послуг, згаданих у пункті 2, регулюються виключно цими Умовами участі. Учасник не буде використовувати Веб-сайт/Послуги для будь-якої мети, що є незаконною або забороненою згідно з цими Умовами участі. Користуючись Веб-сайтом/Послугами, учасник вважається таким, що прийняв у повній мірі умови, положення та застереження, які містяться в цьому повідомленні. Якщо учасник не приймає ці Умови участі, він повинен негайно припинити користування цим Веб-сайтом/Послугами.

2. Послуги

Веб-сайт надає можливість взяти участь в конкурсі на отримання премії Future Generation Art Prize ("Премія") шляхом подання Форми заявки і Веб-сайт може, в той чи інший момент часу, надавати деякі засоби комунікації, такі як фотогалереї, адміністративні зони, електронна пошта, нові групи, форуми та/або інші засоби повідомлення чи комунікації ("Послуги"), розроблені з метою забезпечення участі учасника в конкурсі на отримання Премії та здійснення зв'язку з іншими особами. Якщо не вказано інше, Послуги надаються учаснику лише на умовах особистого та некомерційного користування.

3. Премія

Премія – це міжнародна премія в галузі сучасного мистецтва, метою якої є відкриття нових імен та надання довгострокової підтримки майбутньому поколінню художників. Премія становить важливий внесок в підтримку відкритої участі молодих художників у динамічному культурному розвитку суспільств в епоху глобальних перетворень.

Премія є уособленням глибокої прихильності провідних світових художників справі підтримки наступного покоління митців та майбутнього мистецтва. Головна премія присуджується міжнародним журі одному індивідуальному учаснику або колективу учасників, які отримають $ 100 000. Премія буде розділена на дві частини: грошова винагорода у сумi $ 60 000 та грант у $ 40 000 на створення нових мистецьких творів. Метод та реквізити платежу узгоджуються з переможцем у формі окремої угоди. Додаткові $20 000 буде вручено переможцю/переможцям Спеціальної премії для фінансування програм стажування художників.

4. Міжнародна Рада, журі та процедура відбору

Головує в Раді Віктор Пінчук. Члени Ради призначаються і залишаються в цій функції як мінімум один період циклу присудження Премії. Члени Ради можуть змінюватися, і нові члени можуть призначатися в будь-який час після отримання рекомендацій членів Ради. До складу журі входять художники та визнані на міжнародному рівні професіонали в сфері сучасного мистецтва. Журі обирає переможця на основі робіт, наданих для участі, та присуджує додаткові Спеціальні премії. Члени журі змінюються кожні два роки. Міжнародна експертна комісія, що складається з ряду професіоналів у галузі мистецтва з усіх куточків світу, здійснює первинну підготовку та відбір всіх учасників для роботи Відбіркової комісії.

Відбіркова комісія складається з 7 експертів у галузі сучасного мистецтва, обраних журі. Вона вивчає всі заявки та відбирає до двадцяти номінантів для участі у виставці шорт-листу Премії ("Виставка Премії"). Фонд Віктора Пінчука, PinchukArtCentre, їх відповідні афілійовані та асоційовані компанії ("Організатори") залишають за собою право уточнювати та вносити зміни до процедури відбору в будь-який час, при цьому продовження користування учасником Веб-сайтами/Послугами після внесення будь-яких змін буде вважатися його прийняттям такої зміни. Організатори здійснять всі необхідні заходи для забезпечення того, аби всі такі уточнення або зміни були відображені на Веб-сайті.

Будь-яке рішення журі та/або Відбіркової комісії та/або Міжнародної експертної комісії стосовно будь-якого питання, яке виникає у зв'язку з цими Умовами участі, є остаточним. Причини прийняття будь-якого такого рішення не повідомляються, і журі та/або Відбіркова комісія не вступають у будь-яке листування відносно обґрунтувань будь-яких розглядів або рішень.

5. Регламент Премії

Учасники можуть подавати заявки за допомогою Веб-сайту, в указаний на сайті проміжок часу ("Період прийому заявок"). Всі заявки, отримані поза межами цього періоду, розглядатися не будуть. Після закриття процедури прийому заявок Міжнародна експертна комісія підготує та обере заявки для роботи Відбіркової комісії (що складається з 7 членів, обраних журі), яка розгляне ці заявки та прийме рішення щодо номінування двадцяти художників до шорт-листу, чиї імена будуть оголошені у жовтнi поточного року. Ці художники візьмуть участь у Виставці Премії, демонструючи існуючі витвори мистецтва, які вони рекомендували в своїх заявках, і можуть, якщо на це отримано згоду Організаторів, також створити нові роботи спеціально для Виставки Премії. Переможець національної Премії PinchukArtCentre також візьме участь, і таким чином максимальна кількість художників, що беруть участь у Виставці Премії, складе 21. Організатори залишають за собою право вносити зміни до цього графіку, виходячи з можливостей ділового календарю членів комісій. Оголошення художників - номінантів шорт-листу та переможця Премії буде здійснено на Веб- сайті.

6. Базові умови

а) Учасники повинні бути у віці від 18 до 35 років на момент подання заявки;

b) Учасники повинні заповнити всі поля в Формі заявки та завантажити фото/відео від 3 (трьох) до 7 (семи) своїх мистецьких витворів, дотримуючись обмежень щодо розміру, вказаних у Формі внесення.

c) Мистецький витвір(-и) повинен бути власною роботою(-ами) учасника. Цим учасник гарантує, що він/вона має всі права на витвір(-и) мистецтва, що він/вона має всі права на надання витвору(-ів) мистецтва на цих Умовах участі, і з моменту надання він/вона не буде вступати в будь-які зобов'язання (шляхом угоди або іншим чином), які можуть обмежити його/її участь в конкурсі Премії або у Виставці Премії відповідно до цих Умов участі;

d) Кожний учасник може подавати заявку лише один раз протягом Періоду прийому заявок;

e) Група художників може подавати заявку як один учасник; в той же час будь-який художник, що належить до групи, яка подала заявку, може подати індивідуальну заявку як окремий учасник;

f) Кожний учасник погоджується взяти участь у Виставці Премії у випадку, якщо його обере Відбіркова комісія;

g) Кожний учасник погоджується передати Організаторам всі права на використання зображення його мистецького витвору(-ів) для публікації та надання інформації без будь-якої оплати, в тій мірі, в якій його використання не шкодить та/або не має своїм наміром зашкодити його/її репутації як художника;

h) Форми-заявки на участь та інша інформація, що надається учасником, може розглядатися Організаторами в будь-який час для цілей забезпечення дотримання вимог цих Умов участі;

i) Учасник не може вносити зміни до своєї форми-заявки чи будь-якої іншої інформації після того, як вона вже була подана;

j) Реєстрація та участь в конкурсі Премії є безкоштовними;

k) У будь-який момент учасника можуть попросити надати всі відповідні підтвердження достовірності будь-якої наданої інформації, аби переконати Організаторів;

l) Заявка вважається прийнятою, коли учасник отримує підтвердження електронною поштою. Якщо форма-заявка не відповідає вимогам цих Умов участі, учасник не отримає підтвердження електронною поштою;

m) Організатори та Відбіркова комісія мають право в односторонньому порядку виключати заявки учасників, які не відповідають вимогам цих Умов участі.

7. Відповідність встановленим вимогам

Всі витвори мистецтва, незалежно від категорії та медіа, мають відповідати встановленим вимогам подання.

8. Розгляд заявок фіналістів

(a) Ці вимоги застосовуються лише до учасників, номінованих на участь у шорт-листі, і приймаються ними в момент первинного подання заявки/реєстрації кожного учасника.

(b) Учасник погоджується взяти на себе всю відповідальність та витрати, пов'язані з виробництвом його/її витвору мистецтва для Виставки Премії. Мистецький витвір(-и) повинен мати завершений вигляд для встановлення й представлення. Всі вказівки стосовно встановлення/демонтажу повинні бути передані Організаторам за (два) місяці до відкриття Виставки Премії, але не пізніше дати, визначеної Оганізаторами.

(c) Доставка та збірка будь-якого витвору(-ів) мистецтва повинна відбуватися у вказані Організаторами дні та час. Організатори покривають всі витрати на пакування, транспортування та митне оформлення під час доставки мистецьких робіт до/з Києва для участі у виставці відповідно до умов окремих угод з учасником. Будь-які додаткові витрати, що виникли з причини недотримання учасником будь-яких термінів транспортування, які було узгоджено між Організаторами та учасником, покриваються за рахунок учасника.

(d) Організатори несуть відповідальність за страхування витвору(-ів) мистецтва протягом всього періоду транспортування у відповідності до вартості, вказаної учасником на весь період тимчасового користування. Будь-яке інше страхування може бути оформлене за рахунок учасника.

(e) Учасник погоджується надати Організаторам всю інформацію, що вимагається для митного оформлення, та погоджується підписати будь-які відповідні окремі контракти (у формі передачі у тимчасове користування витвору мистецтва або іншим чином), які можуть бути необхідними для митного оформлення під час транспортування для участі у Виставці Премії відповідно до діючого законодавства.

(f) Учасник погоджується передати Організаторам всю інформацію про габарити та технічні характеристики витвору(-ів) мистецтва з метою надання можливості Організаторам забезпечити відповідне пакування/укладання/встановлення/демонтаж витвору(-ів) мистецтва. Учасник несе повну відповідальність за точність такої інформації та погоджується покрити будь-які додаткові витрати, що можуть бути понесені в тому випадку, якщо така інформація виявилася неточною.

(g) Учасник гарантує надання витвору(-ів) мистецтва для Виставки Премії та його надання протягом всього періоду проведення Виставки Премії.

(h) Витвір(-и) мистецтва, який буде демонструватися на Виставці Премії, повинен відповідати технічним обмеженням галерей (наприклад, розмір, можливості внесення). Це буде обговорено з учасником після відбору його роботи для участі у Виставці Премії.

9. Авторське право

9.1. Учасник повинен надати Організаторам права на відтворення наданого витвору(-ів) мистецтва для створення каталогу, архівування зображень наданих витворів мистецтва та опублікування витворів мистецтва на Веб-сайті та у будь-якій іншій формі надання інформації, обраній Організаторами, а також для демонстрації витвору(-ів) мистецтва на Виставці Премії.

9.2. Будь-які фото- і відеоматеріали, резюме та будь-які тексти, що надаються для участі в конкурсі Премії, не повертаються учаснику, а зберігаються й архівуються Організаторами.

9.3. Відповідно до пунктів 6(g) и 9.1, всі права інтелектуальної власності та авторське право залишаються у власності учасника.

10. Політика конфіденційності

10.1. Ми беремо на себе зобов'язання щодо відповідального управління даними і поділяємо основні принципи законодавства Великобританії у сфері захисту даних. Ми беремо на себе зобов'язання поважати недоторканість приватного життя наших користувачів та забезпечувати безпеку будь-якої особистої інформації, отриманої від учасника. Якщо учасник реєструється для отримання будь-яких Послуг, ми просимо його надати певну особисту інформацію. Інформація, надана учасником, не підлягає продажу або використанню третіми сторонами. Інформація використовується виключно для цілей Премії та для цілей повідомлення учасника про зміни або оновлення на Веб-сайті/в Послугах.

10.2. В адміністративній зоні учасника на Веб-сайті там, де це вказано, буде розміщуватися ім'я та країна проживання кожного учасника.

11. Припустиме використання

11.1. Учасник визнає, що за всю інформацію, текст, графічні зображення, логотипи, фотографії, зображення, динамічні зображення, звукові, ілюстративні та інші матеріали ("Контент"), незалежно від того, чи були вони розміщені публічно або передані приватним чином, несе одноособову відповідальність особа, від якої такий Контент було отримано. Ми не контролюємо і не підтверджуємо Контент та не можемо гарантувати точність, достовірність або якість такого Контенту, і учасник визнає, що використовуючи Веб- сайт/Послуги він може наразитися на ризик того, що Контент може виявитися шкідливим та/або непристойним. Організатори не несуть відповідальності в будь-якому вигляді за будь- який Контент або за будь-які збитки чи зиск будь-якого роду, що виникли внаслідок використання будь-якого Контенту, переданого через Послуги, і учасник погоджується прийняти всі ризики, пов'язані з використанням будь-якого Контенту, включаючи будь-яку довіру до достовірності або повноти такого Контенту.

11.2. При використанні Веб-сайту/Послуг учасник погоджується не здійснювати наступних дій:

11.2.1. використовувати Послуги для розсилання небажаної пошти, спаму, листів для наступного ланцюгового розсилання, схем фінансових пірамід або будь-яких інших не запитуваних повідомлень, реклами або іншого;

11.2.2 розміщувати, публікувати, розповсюджувати матеріал або інформацію, що має дискредитаційний, непристойний, неприйнятний, погрозливий, образливий, переслідуючий або незаконний характер;

11.2.3 розміщувати, публікувати, розповсюджувати матеріал або інформацію, що розпалює дискримінацію, ненависть або насильство по відношенню до будь-якої особи або групи на підставі їх расової, релігійної, національної приналежності, обмежених фізичних або розумових здібностей чи іншого;

11.2.4 погрожувати застосуванням насильства, перешкоджати, стежити або іншим чином порушувати юридичні права (включаючи права на недоторканість приватного життя та публічність) інших осіб;

11.2.5 використовувати будь-яку інформацію або матеріал таким чином, що це порушує будь-яке авторське право, торгівельну марку, патент або інше право власності будь-якої сторони;

11.2.6 робити доступними або завантажувати файли, що містять вірус, програму самотиражування, програму-троян або спотворені дані, які можуть зашкодити роботі комп'ютера або власності іншої особи;

11.2.7 збирати або зберігати інформацію особистого характеру про інших, включаючи адреси електронної пошти;

11.2.8 рекламувати або пропонувати купити чи продати товари або послуги для будь-яких комерційних цілей, якщо лише такий засіб зв'язку не дозволяє спеціально такі повідомлення;

11.2.9 видавати себе за будь-яку іншу особу або організацію для цілей введення в оману інших;

11.2.10 порушувати будь-які діючі закони або норми;

11.2.11 використовувати Веб-сайт/Послуги якимось таким чином, що це може зашкодити, вивести з ладу, створити надмірне навантаження або погіршити роботу Веб-сайту/Послуг або становити втручання у користування будь-якою іншою стороною та комфортне користування Веб-сайтом/Послугами;

11.2.12 розміщувати, публікувати, розповсюджувати матеріал або інформацію, яку учасник не має права передавати відповідно до будь-якого закону або контрактних чи фідуціарних відносин (таку як службова або конфіденційна інформація, що розкривається у процесі роботи або згідно з угодою про дотримання конфіденційності);

11.2.13 намагатися отримати несанкціонований доступ до будь-якої з Послуг, інших облікових записів, комп'ютерних систем або мереж, з'єднаних з Веб-сайтом/Послугами, шляхом злому, підбору паролю або будь-яким іншим чином.

11.3. Ми не маємо зобов'язань стосовно моніторингу Послуг, але маємо право переглядати матеріали, що стали доступними через використання Послуг, і, на власний розсуд, видаляти будь-який матеріал, що порушує ці Умови участі або викликає заперечення з інших міркувань.

12. Посилання на веб-сайти третіх сторін

Веб-сайт/Послуги можуть включати посилання на веб-сайти третіх сторін, які контролюються та підтримуються іншими особами. Будь-яке посилання на інші веб-сайти не є рекомендацією таких веб-сайтів і учасник визнає та погоджується з тим, що Організатори не несуть відповідальності за зміст або корисність будь-яких таких веб-сайтів.

13. Гарантія відшкодування збитків

Учасник погоджується звільнити Організаторів від відповідальності та гарантувати відшкодування збитків у випадку або внаслідок будь-якого порушення учасником цих Умов участі та будь-яких позовів або претензій на адресу Організаторів з боку будь-якої третьої сторони, що виникають у результаті використання учасником Послуг, та/або виникають у зв'язку з будь-яким представленим Контентом, розміщеним або переданим учасником через Послуги, в тому числі, але не виключно, всіх претензій, позовів, звернень до суду, збитків, зобов'язань, зиску, видатків, витрат (включаючи обґрунтовані витрати та видатки на юридичний супровід), будь-яким чином понесених або стягнутих з Організаторів внаслідок порушення учасником цих Умов участі.

14. Обмеження та відмова від відповідальності

14.1 Використання Веб-сайту/Послуг здійснюється учасником на свій власний ризик. Веб- сайт/Послуги надаються на основі „ЯК Є‟ та „У МІРУ ДОСТУПНОСТІ‟, без будь-якого завірення або підтвердження та без гарантій будь-якого роду, чітко висловлених або таких, що маються на увазі, в тому числі, але не виключно, непрямих гарантій щодо задовільної якості, придатності для певної мети, відсутності порушення прав, сумісності, безпеки та достовірності.

14.2 у випадках, встановлених законом, Організатори не несуть відповідальності за будь-які непрямі або побічні збитки чи зиск будь-якого роду (в тому числі, але не виключно, збитки для бізнесу, втрачені можливості, вигоди, втрату даних) або за будь-які втрати прибутку (прямі чи непрямі), що випливають з або у зв'язку з використанням Веб-сайту/Послуг.

14.3 Організатори не надають жодних гарантій, що Веб-сайт/Послуги відповідають вимогам учасника, що Контент є достовірним та надійним, що функціонування Веб-сайту/Послуг буде безперебійним або безпомилковим, що дефекти будуть виправлені або що Веб-сайт/Послуги чи сервер, що забезпечує їх доступність, буде вільним від вірусів або чогось іншого, що може бути шкідливим чи руйнівним.

14.4. Організатори не несуть відповідальності будь-яким чином за продажі будь-яких витворів мистецтва, до яких можуть вдатися учасник або треті сторони.

14.5. Організатори залишають за собою право відмовити у використанні Послуг.

14.6. Організатори залишають за собою право відмовити в розміщенні або видалити розміщені на Веб-сайті зображення чи текст.

14.7. Організатори залишають за собою право вносити додатки та зміни до цих Умов участі в будь-який час.

15. Автономність положень

Якщо будь-яка з цих Умов участі визнається недійсною, незаконною або такою, що не має юридичної сили, з будь-якої причини, будь-яким судом компетентної юрисдикції, тоді така Умова участі вилучається, а інші Умови участі залишаються в силі та зберігають повну юридичну силу й дійсність та продовжують бути обов'язковими до виконання й такими, що можуть бути виконані в судовому порядку.

16. Регулююче законодавство

Ці Умови участі регулюються та підлягають тлумаченню відповідно до законодавства Англії та Уельсу і за цими Правилами учасник підлягає виключній юрисдикції судів Англії та Уельсу.
Отримуйте наші новини першими!